Katalog Firm
Katalog Branżowy Firm Powiększ i wybierz region woj. zachodniopomorskie woj. mazowieckie woj. pomorskie woj. lubuskie woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. kujawsko-pomorskie woj. łódzkie Powiększ i wybierz region

Informujemy, że stara wersja platformy Katalog Branżowy Firm (kbf.pl) będzie wkrótce wyłączona. Prosimy o rejestrację firmy na nowej platformie goandget.eu

Wyszukiwarka:
Katalog firm   Dodaj firmę   Reklama   Kupno i Sprzedaż       Praca       Ogłoszenia drobne   e-pr@sa  
O katalogu KBF  

Uwaga!

Zmiany w Katalogu Branżowym Firm!

Katalog Branżowy Firm przenosi się na stronę goandget.eu oraz zyskuje nowe opcje i możliwości.

Administrator danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe były dotychczas przez niego przetwarzane w Katalogu Branżowym Firm: Ewa Kowalczyk- Raganowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EKOR Ewa Kowalczyk- Raganowicz, ul. Bronisława Trentowskiego 50, 71-803 Szczecin, NIP 851-130-06-19, mail: biuro@kbf.pl zawiadamia o zbyciu w dniu 18 maja 2023 roku zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz ALFAART LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 63/66 Hatton Garden, 5th floor, suite 23 Londyn, kod EC1N 8LE) zarejestrowanej w The Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 14000906.

Dane do kontaktu: mail: office@goandget.eu www: www.goandget.eu

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej przedmiot sprzedaży wchodziła część bazy danych zawierająca dane Klientów Administratora obejmująca dane osobowe osób fizycznych prowadzących na dzień sprzedaży ZCP działalność gospodarczą i widniejących jako aktywny przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i została przekazana na podstawie zgód udzielonych przez Klientów podczas rejestracji w bazie KBF wobec rejestracji Klienta w bazie KBF.

Administrator wskazuje, że Klienci mają prawo do wglądu w Ich dane, poprawienia ich i żądania usunięcia. Podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jego art.: 6 ust. 1 lit. a, b, c, f; przekazywane są wyłącznie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie będą przekazywane do innych państw trzecich, w zakresie migracji bazy będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednakże profilowane; będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług i czynności związanych z zawartą umową oraz przez okres po ustaniu wykonywania usług, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń obu stron umowy wynikających z łączących je stosunków cywilnoprawnych, chyba że odrębne przepisy przewidywać będą dłuższy okres przechowywania.

Ponadto administrator informuje, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawę o ochronie danych osobowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ŻYCZYMY SUKCESÓW


 
Mapa serwisu | O katalogu | Regulamin | Jak to działa? | Kontakt  | Polityka Prywatności 
 
designed by: wmotylewski