B&D Sp. z o.o.
ul. Pszczela 7 tel. 1: 071 384 50 02
tel. 2: 071 384 50 03
  
56-321 Bukowicefax   : 071 384 50 26 www.bdburchex.com.pl