Usługi DĽwigami i sprzętem Budowlanym - Trentkiewicz
ul. Cegłowa 43 tel. 1: 062 736 70 14
tel. 2: 0500 160 172
  
63-400 Zacharzewfax   : 062 736 70 14 www.dzwig-ostrow.pl